STARTOVKA

Startovka

Jak jsme slíbili, budeme kvůli GDPR vaše kontaktní údaje držet "pod pokličkou", proto musíme startovku aktualizovat ručně. Zápis do startovky a potvrzení o přijetí registrace provedeme během 24 hodin od odeslání přihlášky, děkujeme za pochopení a trpělivost.
Po uzavření on-line přihlášek 12.9. bude přiřazeno startovní číslo a uveden startovní čas.

St.číslo; St.čas.     KATEGORIE;    Název týmu

001      

Jméno 1

Jméno 2                         přij. platba