PROPOZICE

Propozice

Název závodu: Jelenský Bludimír - 1.ročník

Termín: sobota 23. září 2017

Místo startu a cíle: rekreační zařízení Radost Horní Jelení

Pořadatel: T.J. Sokol Horní Jelení, oddíl orientační cyklistiky

Trasa: Scorelauf (volné pořadí kontrol s časovým limitem 4,5 hodiny - 270 minut), start první vlny v 10:30

Kategorie: 

Dvojice: (4,5 hod.) - HH, DD, HD 

Jednotlivci: (4,5 hod.) - H, D (v případě nízkého počtu startujících budou tyto kategorie sloučeny s kategoriemi HH a DD) 

Rodiče s dětmi: jedna etapa (2 hod.) - věk dítěte do 12let, výsledné body se budou násobit koeficientem daný věkem dítěte dle vzorce (body x 10/věk). Pokud dítě pojede na tyči nebo v závěsném vozíku, automaticky se počet bodů násobí koeficientem 0,66.

Přihlášky: Do 19.09.2017 odesílejte formulářem v sekci PŘIHLÁŠKA nebo písemně na email: jelenskybludimir@seznam.cz, po 19.9.2017 pouze po telefonické nebo emailové domluvě s organizátory. 

Do e-mailu prosím uveďte:

1) jméno a příjmení 1. startujícího

2) telefonní číslo (variabilní symbol)
3) jméno a příjmení 2. startujícího

4) kategorii (HH, DD, HD, H, D, RD)

5) název týmu

Startovné: Uhrazeno do 11.9.2017 Dvojice - 300Kč za tým, Jednotlivci - 150Kč, číslo účtu 1006951012/3030, jako variabilní symbol prosím uveďte vaše telefonní číslo. Platby na účet směřujte nejpozději do 19.9.2017, poté hraďte až na místě.
Startovné obsahuje pro každého závodníka 1x mapu tratě a možná nějaké překvapení. Kategorie Rodiče s dětmi 100Kč (dvojice obdrží 1 mapu).

Uhrazeno po 11.9.2017 nebo na místě: Dvojice - 400Kč za tým, Jednotlivci - 200Kč, Rodiče a děti 100 Kč.

Sponzoři, kteří tuto akci podpoří darem 500 Kč a vyšším, mají startovné pro 1 tým (2 osoby) zdarma. 
STARTOVNÉ se při neúčasti NEVRACÍ.

Prezentace: sobota 23.9.2017, 8:30-10:00 hod.

Výklad trati: sobota 23.9.2017 v 10:15

Start: sobota v 10:30 dle startovní listiny.

Ceny: První tři v kategorii

Mapa: Turistická s označenými kontrolami, měřítko 1:50 000

Kancelář závodu: ošetřovna rekreačního zařízení Radost Horní Jelení

Trať závodu: Kontroly budou rozmístěny v okolí Horního Jelení. Zákaz jízdy po lese mimo označené cesty. 

Penalizace: Při dojezdu do 5 min. po časovém limitu, jsou za každou započatou minutu odečteny 2 body. Při dojezdu od 5 minut po časovém limitu, je za každou započatou minutu odečteno 5 bodů. Při dojezdu 60 a více minut po časovém limitu následuje diskvalifikace.
Doporučená výbava: lékárnička, nářadí, mobil, buzola, mapník, propiska
Občerstvení: během závodu každý z vlastních zásob, v místě startu a cíle bude možné zakoupit pivo, limo, klobásy, polévku.

Ubytování: Každý individuálně, možno v rekreačním zařízení Radost Horní Jelení, informace na webových stránkách, kontakt na rz-radost@holice.cz nebo 466 673 283, případně 607 574 032 (Vladislava Mašková)

Podmínky účasti:
Závod se jede na vlastní nebezpečí a za plného silničního provozu.
Každý závodník se zavazuje dodržovat pravidla pohybu na pozemních komunikacích.
Během závodu (po celou dobu) musí mít každý účastník cyklistickou přilbu na hlavě!
Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste pro tento závod dostatečně zdravotně způsobilí, jedete dobrovolně na vlastní nebezpečí a nebudete v případě úrazu nebo škody způsobené sobě nebo druhé osobě požadovat na pořadateli žádné odškodnění. Závodníci do 18 let se mohou zúčastnit pouze na plnou odpovědnost jejich zákonného zástupce.
Hlavně to s tím závoděním nepřehánějte, zdraví máte jen jedno!