PROPOZICE

Propozice

Název závodu: Jelenský Bludimír - 3.ročník

Termín: sobota 14. září 2019

Místo startu a cíle: rekreační zařízení Radost Horní Jelení

Pořadatel: Centrum volného času při ČHTM o.p.s. s podporou T.J. Sokol Horní Jelení, oddílu orientační cyklistiky

Trasa: Scorelauf (volné pořadí kontrol s časovým limitem 5 hodin - 300 minut), start první vlny v 10:30

Kategorie: 

Dvojice: (5 hod.) - MM, MD, DD 

Jednotlivci: (5 hod.) - M, D (v případě nízkého počtu startujících budou tyto kategorie sloučeny s kategoriemi MM a DD) 

Rodiče s dětmi (RD): jedna etapa (3 hod.) - věk dítěte do 12let, výsledné body se budou násobit koeficientem daný věkem dítěte dle vzorce (body x 12/věk). V týmu je možná účast více dětí, v tom případě se koeficient vypočte podle věku nejmladšího samostatně šlapajícího. Pokud dítě pojede na tyči nebo v závěsném vozíku, automaticky se počet bodů násobí koeficientem 0,66.

Dvojice junioři (JJ): jedna etapa (3 hod.), věk 13 - 17 let.

Přihlášky: Do 10.09.2019 odesílejte formulářem v sekci PŘIHLÁŠKA nebo písemně na email: jelenskybludimir@seznam.cz, po 10.9.2019 pouze po telefonické nebo emailové domluvě s organizátory. 

Do e-mailu prosím uveďte:

1) jméno a příjmení 1. startujícího

2) telefonní číslo (variabilní symbol)
3) jméno a příjmení 2. startujícího

4) kategorii (MM, DD, MD, M, D, RD)

5) název týmu

Startovné: Uhrazeno do 1.9.2019 Dvojice - 400 Kč za tým, Jednotlivci - 250 Kč, číslo účtu 5129451307/4000, jako variabilní symbol prosím uveďte vaše telefonní číslo. Platby na účet směřujte nejpozději do 11.9.2019, poté hraďte až na místě, nebo s sebou na start přivezte potvrzení, že platba proběhla.
Startovné obsahuje pro každého závodníka 1x mapu tratě a možná nějaké překvapení. Kategorie Rodiče s dětmi 100 Kč (dvojice obdrží 1 mapu), Kategorie dvojice junioři 200 Kč (obdrží 2 mapy).

Uhrazeno po 1.9.2019 nebo na místě: Dvojice - 450Kč za tým, Jednotlivci - 300Kč, dvojice junioři 250 Kč, Rodiče a děti 150 Kč.

Sponzoři, kteří tuto akci podpoří darem 500 Kč a vyšším, mají startovné pro 1 tým (2 osoby) zdarma. 
STARTOVNÉ se při neúčasti NEVRACÍ.

Prezentace: sobota 14.9.2019, 8:30-10:00 hod.

Výklad trati: sobota 14.9.2019 v 10:10

Start: sobota v 10:30 dle startovní listiny.

Ceny: První tři v kategorii

Mapa: Turistická s označenými kontrolami, měřítko 1:50 000

Kancelář závodu: ošetřovna rekreačního zařízení Radost Horní Jelení

Trať závodu: Kontroly budou rozmístěny v okolí Horního Jelení. Zákaz jízdy po lese mimo označené cesty. 

Penalizace: Při dojezdu do 5 min. po časovém limitu, jsou za každou započatou minutu odečteny 2 body. Při dojezdu od 5 minut po časovém limitu, je za každou započatou minutu odečteno 5 bodů. Při dojezdu 60 a více minut po časovém limitu následuje diskvalifikace.
Doporučená výbava: lékárnička, nářadí, mobil, buzola, mapník, propiska
Občerstvení: během závodu každý z vlastních zásob, v místě startu a cíle bude k dispozici voda se šťávou / čaj a polévka. Bude možné zakoupit pivo, limo, na objednání e-mailem (jelenskybludimir@seznam.cz) do 10.9.2019 budou stejně jako loni vepřové nebo kuřecí řízky s chlebem a těstovinový salát pro vegetariány.

Ubytování: Každý individuálně, možno v rekreačním zařízení Radost Horní Jelení, informace na webových stránkách, kontakt na rz-radost@holice.cz nebo 466 673 283, případně 607 574 032 (Vladislava Mašková)

Podmínky účasti (stručně) - podrobněji viz sekce Přihlášky:
Závod se jede na vlastní nebezpečí a za plného silničního provozu.
Každý závodník se zavazuje dodržovat pravidla pohybu na pozemních komunikacích.
Během závodu (po celou dobu) musí mít každý účastník cyklistickou přilbu na hlavě!
Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste pro tento závod dostatečně zdravotně způsobilí, jedete dobrovolně na vlastní nebezpečí a nebudete v případě úrazu nebo škody způsobené sobě nebo druhé osobě požadovat na pořadateli žádné odškodnění. Závodníci do 18 let se mohou zúčastnit pouze na plnou odpovědnost jejich zákonného zástupce.
Hlavně to s tím závoděním nepřehánějte, zdraví máte jen jedno!