PŘIHLÁŠKA

Přihláška

Do závodu se prosím přihlašujte kliknutím ZDE 

případně e-mailem na jelenskybludimir@seznam.cz

vyjímečně telefonicky 723 130 004 Pepa 


Podmínky  a pravidla 

1.Účastníci před závodem vyplní přihlášku. Vyplněním této přihlášky potvrzují, že berou na vědomí veškerá pravidla závodu, jsou pro tento závod dostatečně zdravotně způsobilí, a že startují dobrovolně na vlastní nebezpečí. U mladších 18-ti let je nezbytně nutné, aby jejich zákonný zástupce přebral písemně zodpovědnost za svého svěřence.

2.Závod se koná za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.

3.Účastníci jsou povinni mít na hlavě správně připevněnou cyklistickou přilbu po celou dobu jízdy na kole. Toto bude kontrolováno v předstartovním koridoru MTBO.

4.Účastníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování v přírodě (pohyb pouze po značených cestách, nezanechávání odpadků apod.). V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu majitele pozemků nebo státních institucí.

5.Startuje se v pravidelných časových intervalech po 3 minutách. Čas startu se závodník dozví ve startovní listině.

6.Průchod kontrolami závodníci provádějí pomocí kleští do startovního průkazu, který závodník obdrží před startem společně s mapou.

7.Maximální časový limit MTBO je 5 hodin, rodiče s dětmi a dvojice junioři mají limit 2,5 hodiny.

8.Cizí pomoc na trati je vyloučena. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci, která je naopak považována za samozřejmost.Pokud chcete někdo z vás cyklistické setkání podpořit finančním darem budeme velmi potěšeni. Částku můžete zaslat kdykoliv na číslo účtu: Expobank 5129451307 / 4000 do zprávy pro příjemce můžete uvést sponzor a Vaše jméno, abychom vám mohli poděkovat. Na požádání vydáme potvrzení o daru pro daňové účely . Děkujeme.