PŘIHLÁŠKA

Přihláška

Do závodu se prosím přihlašujte zatím e-mailem na jelenskybludimir@seznam.cz, elektronické přihlašování brzy zprovozníme. Děkujeme za pochopení.

výjimečně se hlaste telefonicky 723 130 004 Pepa 


Jak jsme slíbili, budeme kvůli GDPR vaše kontaktní údaje držet "pod pokličkou", proto musíme startovku aktualizovat ručně. Zápis do startovky a potvrzení o přijetí registrace provedeme během 24 hodin od odeslání přihlášky, děkujeme za pochopení a trpělivost. 

Podmínky  a pravidla 

1.Účastníci před závodem vyplní přihlášku. Vyplněním této přihlášky potvrzují, že berou na vědomí veškerá pravidla závodu, jsou pro tento závod dostatečně zdravotně způsobilí, a že startují dobrovolně na vlastní nebezpečí. U mladších 18-ti let je nezbytně nutné, aby jejich zákonný zástupce přebral písemně zodpovědnost za svého svěřence.

2.Závod se koná za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.

3.Účastníci jsou povinni mít na hlavě správně připevněnou cyklistickou přilbu po celou dobu jízdy na kole. Toto bude kontrolováno v předstartovním koridoru MTBO.

4.Účastníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování v přírodě (pohyb pouze po značených cestách, nezanechávání odpadků apod.). V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu majitele pozemků nebo státních institucí.

5.Startuje se v pravidelných časových intervalech po 5 minutách. Čas startu se závodník dozví ve startovní listině.

6.Průchod kontrolami závodníci provádějí pomocí kleští do startovního průkazu, který závodník obdrží před startem společně s mapou.

7.Maximální časový limit MTBO je 5 hodin, rodiče s dětmi a dvojice junioři mají limit 2,5 hodiny. Za příjezd po vypršení časového limitu je penalizace, u dospěláků za prvních 5 minut odečítáme 5 bodů za minutu, od 6. minuty odečítáme 10 bodů za minutu. Na rodiče a děti nebo juniory jsme hodnější, protože stráví na trati poloviční čas, prvních 5 minut odečítáme po 2 bodech, od 6. minuty po 5 bodech. Kdo přijede o více jak 60 minut později v jakékoli kategorii, je diskvalifikován.  

8.Cizí pomoc na trati je vyloučena. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci, která je naopak považována za samozřejmost.Pokud chcete někdo z vás cyklistické setkání podpořit finančním darem budeme velmi potěšeni. Částku můžete zaslat kdykoliv na číslo účtu: Expobank 5129451307 / 4000 do zprávy pro příjemce můžete uvést sponzor a Vaše jméno, abychom vám mohli poděkovat. Na požádání vydáme potvrzení o daru pro daňové účely . Děkujeme.