PŘIHLÁŠKA

Přihláška

Do závodu se prosím přihlašujte tímto formulářem Děkujeme za pochopení.

Výjimečně se hlaste na e-mail jelenskybludimir@seznam.cz nebo telefonicky 723 130 004 Pepa 


Jak jsme slíbili, budeme kvůli GDPR vaše kontaktní údaje držet "pod pokličkou", proto musíme startovku aktualizovat ručně. Zápis do startovky a potvrzení o přijetí registrace provedeme během 24 hodin od odeslání přihlášky, děkujeme za pochopení a trpělivost. 

Podmínky  a pravidla 

1.Účastníci před závodem vyplní přihlášku. Vyplněním této přihlášky potvrzují, že berou na vědomí veškerá pravidla závodu, jsou pro tento závod dostatečně zdravotně způsobilí, a že startují dobrovolně na vlastní nebezpečí. U mladších 18-ti let je nezbytně nutné, aby jejich zákonný zástupce přebral písemně zodpovědnost za svého svěřence.

2.Závod se koná za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.

3.Účastníci jsou povinni mít na hlavě správně připevněnou cyklistickou přilbu po celou dobu jízdy na kole. Toto bude kontrolováno v předstartovním koridoru MTBO.

4.Účastníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování v přírodě (pohyb pouze po značených cestách, nezanechávání odpadků apod.). V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu majitele pozemků nebo státních institucí.

5.Startuje se v pravidelných časových intervalech po 5 minutách. Čas startu se závodník dozví ve startovní listině.

6.Průchod kontrolami závodníci provádějí pomocí kleští do startovního průkazu, který závodník obdrží před startem společně s mapou.

7.Maximální časový limit MTBO je 5 hodin, rodiče s dětmi a dvojice junioři mají limit 3 hodiny. Za příjezd po vypršení časového limitu je penalizace, u dospěláků za prvních 10 minut odečítáme 5 bodů za minutu, od 11. minuty odečítáme 10 bodů za minutu. Na rodiče a děti nebo juniory jsme hodnější, protože stráví na trati poloviční čas, prvních 10 minut odečítáme po 3 bodech, od 11. minuty po 6 bodech. Kdo přijede o více jak 60 minut později v jakékoli kategorii, je diskvalifikován.  

8.Cizí pomoc na trati je vyloučena. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci, která je naopak považována za samozřejmost.Pokud chcete někdo z vás cyklistické setkání podpořit finančním darem budeme velmi potěšeni. Částku můžete zaslat kdykoliv na číslo účtu: Expobank 5129451307 / 4000 do zprávy pro příjemce můžete uvést sponzor a Vaše jméno, abychom vám mohli poděkovat. Na požádání vydáme potvrzení o daru pro daňové účely . Děkujeme.